Τον πλήρη καθαρισμό των αγροτικών και δημοτικών οδών επιθυμεί να επιτύχει ο Δήμος Αγράφων, ώστε σε όλους τους δρόμους να πραγματοποιείται η ασφαλής διέλευση οχημάτων, αλλά και πεζών, όπως φαίνεται στις αποφάσεις ανάθεσης καθαρισμών.

Οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα σε πολλούς δρόμους των Αγράφων με κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων. Ο Δήμος έχει ολοκληρώσει ήδη τον καθαρισμό αρκετών Δημοτικών Ενοτήτων του με σειρά να έχουν τώρα τα Άγραφα. Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης αποφάσισε την απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Καθαρισμός δημοτικών και αγροτικών οδών στην Δ.Ε. Αγράφων, λόγω έκτακτων έντονων βροχοπτώσεων». Κρίθηκε κατεπείγουσα η μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό και διάνοιξη των οδών των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, λόγω της αδυναμίας προσπέλασης που προέκυψε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.