Ένα σπουδαίο έργο συνολικού προϋπολογισμού 130.000€

Ένα μεγάλο σημαντικό έργο θρησκευτικού περιεχομένου πρόκειται να ξεκινήσει να υλοποιείται σύντομα στον ιστορικό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας. Αναλυτικότερα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ενέκρινε τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου για το έργο «Συντήρηση παλαιών τοιχογραφιών Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Καρπενησίου» προϋπολογισμού 130.000 €, η οποία αφορά την συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Δήμου Καρπενησίου, Π.Ε. Ευρυτανίας. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί και θα βαρύνει τις πιστώσεις με τίτλο «Δράσεις Συντήρησης – Ανάδειξης – Προστασίας Μνημείων και Πολιτιστικών Αγαθών και Δράσεις Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα Διοικητικά Όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ι. Μητρόπολης Καρπενησίου και της Υπουργού Πολιτισμού κας Λίνας Μενδώνη, ενώ η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε 42 μήνες από την υπογραφή της και μπορεί να παραταθεί με Απόφαση των Συμβαλλόμενων μερών για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, χωρίς επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της παρούσας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Ο ιστορικής σημασίας ναός

Ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας Καρπενησίου αποτελεί τον Μητροπολιτικό ναό του Καρπενησίου και είναι χαρακτηρισμένος ως μνημείο που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας. Πρόκειται για ναό του 17ου αιώνα που συνδέεται με τον Ευγένιο Αιτωλό και την Σχολή Καρπενησίου της ίδιας περιόδου, ο οποίος πριν από την επέκταση ήταν σταυροειδής εγγεγραμμένος μετά τρούλλου με γυναικωνίτη στην δυτική πλευρά. Tο τέμπλο είναι ξύλινο και φέρει εικόνες από το 1838 έως το 1855. O ναός έχει προσθήκες του έτους 1961.Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, καθώς το Υπουργείο και η Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου αδυνατούν οικονομικά να προβούν στην υλοποίηση του και η Περιφέρεια στερείται της σχετικής αρμοδιότητας.

Οι εργασίες που απαιτούνται

Για την συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Ν. Ευρυτανίας, θαπραγματοποιηθούν εργασίες που αφορούν την εγκατάσταση ικριωμάτων, τον επανέλεγχο προηγούμενων στερεωτικών εργασιών και αφαίρεση της προστασίας των τοιχογραφιών, τη στερέωση χρωματικών στρωμάτων και καθαρισμός αιθάλης, αλάτων κλπ. από τη ζωγραφική επιφάνεια των τοιχογραφιών και την αισθητική αποκατάσταση. Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης θα ανατεθούν σε συνεργείο εξειδικευμένων συντηρητών εγγεγραμμένων στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης που τηρείται στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ και θα εκτελεστούν με την ενδεδειγμένη μεθοδολογία, έρευνα, τις τεχνικές και τα υλικά εκείνα που αρμόζουν σε μνημεία. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων και την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας, σε συνεργασία με τον επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας, ο οποίος θα οριστεί από την αρμόδια ΔιεύθυνσηΤεχνικών Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας και της επιτροπής παραλαβής, η οποία θα οριστεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Επιτροπή Παρακολούθησης

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης αυτής, ορίζεται τετραμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (μετους νόμιμους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως: α) Από την Υπηρεσία Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται:η κ. Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, αναπληρούμενη από την κ. Μαρία Αργυροπούλου, νόμιμη αναπληρώτριά της.β) Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος – Ευρυτανίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζεται:η κ. Ευθυμία Καράντζαλη, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος -Ευρυτανίας αναπληρούμενη από την κ. Αλεξία Υφαντή, υπάλληλο ΙΔΑΧ της ΕΦΑΦΕΥ, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων,γ) Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – ΠΕ Ευρυτανίας, ορίζονται:ο κ. Κλέσιορας Παναγιώτης, Αν. Προιστάμενος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας, αναπληρούμενος από τον κ. Πεταρούδη Δημήτριο, Αν. Προιστάμενο Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕΠΕ Ευρυτανίας δ) Από την Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου ορίζονται ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου, κ.κ. Γεώργιος, αναπληρούμενος από τον αιδεσιμολογιώτατο π. Ευστάθιο Τριβυζά.

Εν αναμονή και η έγκριση μελέτης για την ανάπλαση του αύλιου χώρου

Σε αναμονή βρίσκεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ευρυτανικού Παλμού, και η έγκριση της μελέτης για την ανάπλαση του αύλιου χώρου του Ι.Ναού της Αγίας Τριάδας στο κέντρο του Καρπενησίου. Αν και έχει καθυστερήσει πάνω από τρία χρόνια η έγκριση της συγκεκριμένης μελέτης, φαίνεται να μην είναι πολύ μακριά η υλοποίηση των διαδικασιών για να δρομολογηθεί η ανάπλαση του προαυλίου του ναού και η συντήρηση της αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου ‘Ευγένιος ο Αιτωλός’ που βρίσκεται κάτω από το ναό. Το συγκεκριμένο έργο έχει κριθεί απαραίτητο γιατί η αίθουσα είναι γεμάτη υγρασία και θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα.