Στη Βουλή των Ελλήνων, στην Αθήνα βρέθηκε της 4/2/2020 ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος με σκοπό να εκφράσει τη θετική του στάση στο Σχέδιο Νόμου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη. Στην ομιλία που παρέθεσε αναφέρθηκε στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, στην αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, στην αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και σε άλλες διατάξεις.  Αναλυτικότερα, ο κ. Κοντογεώργος ανέφερε ότι το Σχέδιο Νόμου έρχεται να καλύψει σημαντικά κενά στη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και κυρίως να προχωρήσει στην ίδρυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Οι φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα σε περιουσίες και στο φυσικό περιβάλλον ήταν μεγάλες με αποτέλεσμα οι μελέτες από ειδικούς επιστήμονες κατέδειξαν τεράστιες λειτουργικές αδυναμίες σε επιτελικό και επιχειρησιακό επίπεδο και κυρίως στη διάδοση και στο πλαίσιο συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων σε ζητήματα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και απειλών. Κατά συνέπεια, κρίνεται απαραίτητη η επιχειρησιακή και διοικητική αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσα από τη θέσπιση Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, ώστε να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία και να ελαχιστοποιηθούν χρονοβόρες διαδικασίες λήψης κρίσιμων αποφάσεων και ανάληψης δράσεων σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο. Με το Σ/Ν θεσμοθετείται η ανάλυση κινδύνων και απειλών, μέσω της κατάρτισης του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, τόσο για την υλοποίηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όσο και στη διαχείριση των συνεπειών τους. Δημιουργείται επίσης, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε δράσεις πολιτικής προστασίας, δημιουργείται Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών, Απωλειών και Καταστροφών και ιδρύεται μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, ξεκινάει η λειτουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών και δημιουργείται Επιχειρησιακό Ταμείο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων και  Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων. ‘’Σε ό,τι αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προχωρά στην ορθολογικότερη αναδιοργάνωσή του, βασιζόμενο σε δύο δομικούς παράγοντες, πρώτον, στην ενδυνάμωση της διοικητικής και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και δεύτερον στην ορθολογικότερη, αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη διαχείριση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα να αποτελέσει την πλέον σύγχρονη και αξιόμαχη δομή πολιτικής προστασίας, η οποία παρέχει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις υπηρεσίες της στους πολίτες και τη χώρα’’ αναφέρει ο ίδιος. Κλείνοντας, ο Βουλευτής τονίζει ‘’πιστεύω ακράδαντα ότι η εμπλοκή της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οργάνωσης της νέας εθνικής δομής διαχείρισης κρίσεως και αντιμετώπισης κινδύνων, τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. Κατόπιν τούτου η πολιτεία οφείλει, πέραν των θεσμικών συμπληρώσεων, να στηρίξει οικονομικά και με μέσα δήμους και περιφέρειες της χώρας, αυξάνοντας ταυτόχρονα τον βαθμό ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες.’’