Στην υλοποίηση τεσσάρων (4) μεγάλων έργων πρόκειται να προχωρήσει ο Δήμος Αγράφων με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών του και των κοινοτήτων του συνολικού προϋπολογισμού 619.500 ευρώ. Η απόφαση αυτή προήλθε ύστερα από την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς στις 30 Απριλίου 2020. Οι σύμβουλοι αποδέχτηκαν τους όρους ένταξης, εγκρίνοντας τα σχέδια των συμβάσεων μεταξύ Δήμου Αγράφων και Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε.Ο.Τ.Α.. Συγκεκριμένα, τρία από τα τέσσερα προγράμματα θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». Πρόκειται για τα έργα με τίτλο «Ανάπλαση – ανάδειξη κέντρου οικισμού ΒαλαώραςΤ.Κ. Βαλαώρας Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 86.000 ευρώ, «Αναβάθμιση- ανάπλαση οικιστικών περιοχών Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 58.500 ευρώ, καθώς και «Κατασκευή γηπέδου 5×5 στην Κρέντη Τ.Κ Κερασοχωρίου Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 75.000 ευρώ. Επίσης, το τέταρτο μεγάλο έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση καθίζησης οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα – Τριπόταμος» προϋπολογισμού 400.000 ευρώ και διάρκειας 45 μηνών θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία του Δήμου Αγράφων με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.