Τα τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, για το 2018 εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων

4301

Την εισήγησή της ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων προς το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών.

Εισηγείται, λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων την επιβολή τελών, ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, για το έτος 2018, ως εξής:

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

✓ Οικίες : 35,40€, ετησίως

✓ Καφενεία, Σούπερ Μάρκετ : 50,00€, ετησίως

✓ Ψησταριές, Εστιατόρια : 65,00€, ετησίως

✓ Ενοικιαζόμενα Δωμάτια : 110,00€, ετησίως

✓ Ξενοδοχεία : 265,48€, ετησίως

✓ Βιοτεχνίες – Εργοστάσια : 265,48€, ετησίως

✓ Λοιπά καταστήματα : 50,00€, ετησίως

Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ (ΕΦΑΠΑΞ)

✓ Δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 150,00€/ανά παροχή για απόσταση έως 10m από τοδίκτυο. Άνω των 10m η χρέωση θα γίνεται απολογιστικά.

Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

✓ Τέλος επανασύνδεσης μετά από προσωρινή διακοπή (μέχρι 2 έτη): 30,00€.

✓ Τέλος επανασύνδεσης μετά από διακοπή (μετά τα 2 έτη): 60,00€.

Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

✓ Τα τέλη αποχέτευσης θα ανέρχονται στο 30% του παγίου κατανάλωσης νερού.

✓ Δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης 80,00 €/ανά σύνδεση.

Οι προτεινόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.