Με Χριστουγεννιάτικες µουσικές και πολλά κεράσµατα από τον
Σύλλογο Γυναικών ∆.Ε. Φουρνάς στην όµορφη πλατεία του χωριού ανταλλάσσοντας ευχές
και µηνύµατα αγάπης. Bazaar αγάπης από τους µαθητές των σχολείων.