Εκλογές προκηρύσσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΕΝ Ευρυτανίας, με σκοπό την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπροσώπηση των Εφέδρων Αξιωματικών του Νομού.

Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την 27η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Κυριακή με ώρα ενάρξεως 11:00 και λήξεως την 13:00. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. προσκαλεί τα μέλη του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών του Νομού Ευρυτανίας σε Γενική Συνέλευση στη Βασική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου, που βρίσκεται στην Εθνική οδός Καρπενησίου Αγρινίου, με μόνο θέμα: την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και των Εκλεκτόρων προς ανάδειξη του Δ.Σ. της ΑΠΟΕΑ.