Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου. Συγκεκριμένα, πρώτα θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 17:00 μ.μ., όπου θα  συζητηθεί  η έγκριση απολογισμού έτους 2015 και η έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2015. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη Τακτική Συνεδρίαση στις 18:00 μ.μ., όπου θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν για είκοσι τρία (23) θέματα του Δήμου. Ειδικότερα, θα αποφασίσουν για την έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων, την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, την αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020 και την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 150.000 ευρώ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με θέμα «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών». Ακόμη θα συζητήσουν για την εκδήλωση – αφιέρωμα Γιορτή Γυναίκας σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους, για το αίτημα του ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου για την παραχώρηση χρήσης της μικρής πισίνας του κολυμβητηρίου, για τις ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης εσωτερικού οδικού δικτύου και των αντιπλημμυρικών – αποστραγγιστικών έργων,καθώς και για τον ορισμό μελών στην επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων ζώων. Σχετικά με τα τεχνικά έργα θα αποφασιστεί η παραλαβή των έργων «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίας Τριάδας και Κλειτσού», «Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ. Βουτύρου» και «Κατασκευής έργων υποδομής στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου». Παράλληλα θα ληφθούν αποφάσεις για τη σύσταση επιτροπών για την παραλαβή το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία στα δημοτικά κτίρια Δήμου Καρπενησίου» και για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Καρπενησίου».