50.000 ευρώ για τουριστική προβολή

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας η 22η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου με ώρα έναρξης 18:00 και ώρα λήξης 21:00.

Κύριο θέμα συζήτησης θα είναι η έγκριση του Ετήσιου Σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το έτος 2022 του Δήμου Καρπενησίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στις 50.000 ευρώ.

Αυτός περιλαμβάνει

1. Την παραγωγή, εκτύπωση και επανεκτύπωση εντύπων και διαφημιστικού υλικού  (Ελληνικά /Αγγλικά). Η δράση περιλαμβάνει την παραγωγή και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων καθώς και την επανεκτύπωση φυλλαδίων – χαρτών με συγκεκριμένους πολιτιστικούς χώρους, όπως και παραγωγή διαφημιστικού υλικού συνολικού προϋπολογισμού: 10.000 ευρώ.

2. Διαφημιστικές καταχωρήσεις και προωθητικές ενέργειες-Προβολή στα ΜΜΕ των εκδηλώσεων και των Γιορτών του Δήμου. Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών για την προώθηση και προβολή των τουριστικών πόρων του Δήμου Καρπενησίου, καθώς και την προσέλκυση επισκεπτών. Η ενέργεια αυτή μπορεί να λάβει χώρα και σε συνεργασία και με τουριστικούς φορείς της περιοχής συνολικού προϋπολογισμού: 13.000ευρώ.

3. Φιλοξενία τουριστικών παραγόντων και δημοσιογράφων που σχετίζονται με την προώθηση του τουρισμού. Η δράση περιλαμβάνει τη φιλοξενία και ξενάγηση τουριστικών φορέων, tour operators, δημοσιογράφων και bloggers από την Ελλάδα και το Εξωτερικό στο Δήμο Καρπενησίου σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, σε συνεργασία και με άλλους φορείς του τουρισμού του Νομού Ευρυτανίας, στο πλαίσιο των ενεργειών τουριστικής προβολής του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού: 4.000 ευρώ.

4. Αναμνηστικά – Διαφημιστικά Δώρα – Παραγωγή διαφημιστικού προωθητικού υλικού με το λογότυπο του δήμου, συνολικού προϋπολογισμού:5.000 ευρώ.

5. Συμμετοχή σε εκθέσεις και  ανεξάρτητες προωθητικές ενέργειες, συνολικού προϋπολογισμού:5.000 ευρώ.

6. Δίκτυα πληροφόρησης. Η δράση περιλαμβάνει: Δημιουργία θεματικών βίντεο και φωτογραφιών που θα προβάλλουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Δήμου, στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει ο επισκέπτης, και θα χρησιμοποιούνται τόσο στην ιστοσελίδα και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του δήμου, αλλά και στις τουριστικέςεκθέσεις για τη βέλτιστη προβολή και προώθηση του δήμου. Μετάφραση κειμένων τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου σε αγγλικά και εβραϊκά συνολικού προϋπολογισμού: 10.000 ευρώ.

7. Διοργάνωση ημερίδων. Η δράση περιλαμβάνει την διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και άλλους φορείς του Τουρισμού συνολικού προϋπολογισμού: 3.000 ευρώ. Όλες οι δράσεις αυτές έχουν στόχο την ανάδειξή του ως έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για χειμώνα και καλοκαίρι.