Στα πλαίσια του καθορισμού του αριθμού των αδειών – θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Αγράφων για το έτος 2022, συζητήθηκε την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων.

Τα Τοπικά Συμβούλια των παρακάτω Κοινοτήτων έστειλαν τις αποφάσεις τους που καθορίζουν θέσεις που θα γίνει άσκηση υπαίθριου εμπορίου:

  1. Το από 14-12-2021 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Βούλπης
  2. Το από 06-12-2021 έγγραφο της  Τοπικής Κοινότητας Ραπτοπούλου.
  3. Το από 07-10-2021 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Τριποτάμου.

ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ-ΘΕΣΗ-ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΒΟΥΛΠΗΣΘΕΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΓΓΙΤΣΙ (ΚΑΝΤΙΝΑ) ΘΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΓΓΙΤΣΙ (ΚΑΝΤΙΝΑ)
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
 ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
 ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΕΜΠΛΑΣ (ΚΑΝΤΙΝΑ)
 ΘΕΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΝΤΙΝΑ)
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥΘΕΣΗ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ (ΚΑΝΤΙΝΑ) ΘΕΣΗ ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ (ΚΑΝΤΙΝΑ)
ΜΑΡΑΘΙΑΣΘΕΣΗ ΠΑΡΚΙΟ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΤΙΝΑ)
  

Εκτός των ανωτέρω προτείνονται οι παρακάτω άδειες:

  1. Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου (4)
  2. Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου (2)
  3. Μεταποίηση (2)
  4. Αγροτικά προϊόντα (3)
  5. Εμποροπανήγυρις  (5)
  6. Κινητές καντίνες (1)

Προτείνεται το ποσό των 100,00ως πάγιο ετήσιο τέλος για την άδεια καντίνας. Και 20,00 ως πάγιο ετήσιο τέλος για εμπορικές και εποχικές ειδών άδειες. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται να κάνουν αποδεκτή την ανωτέρω εισήγηση.