Την κατανομή της πρώτης δόσης για τις σχολικές του μονάδες αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων. Με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την απόφαση του Υπουργού για την Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Για το Δήμο Αγράφων η Α’ Κατανομή αντιστοιχεί στο ποσό των 36.270,00 ευρώ, το οποίο με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και επικύρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατανέμεται στα σχολεία των δύο βαθμίδων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η κατανομή των χρηματοδοτήσεων να γίνεται με ποσοστό 47% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 53% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βάσει της απόφασης αυτής το ποσό των 36.270,00 ευρώ κατανέμεται ως εξής:

Α/θμια Σχολική Επιτροπή: 17.046,90 ευρώ

Β/θμια Σχολική Επιτροπή: 19.223,10 ευρώ.