Στην 1η τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρπενησίου, παρενέβη με εισήγησή της η μείζων αντιπολίτευση με θέμα  την Κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καρπενησίου.

Τα μέλη της δημοτικής ομάδας «Αλλαγή Πορείας» και μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Μαντζιούτας Ιωάννης και Γιαννιώτης Δημήτριος, ανέφεραν στην εισήγησή τους:

«Τα μέλη της επιτροπής της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ κ. Μαντζιούτας Ιωάννης & κ Γιαννιώτης Δημήτριος λαμβάνοντας υπόψιν την αιτιολογική έκθεση καθώς και τις αιτήσεις των προέδρων των Τ.Κ. του Δήμου πρότειναν  τα εξής:
Α) Η κοπή των δέντρων να γίνει όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές υλοτομίας και σύμφωνα με τις εισηγήσεις που προτείνει ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.
Β) Η παραχθείσα ξυλεία να διατεθεί στις εκάστοτε κοινότητες με ευθύνη του τοπικού προέδρου καθώς και της Υπηρεσίας Πρόνοιας.

Η Υπηρεσία Πρόνοιας θα βεβαιώνει ότι η παραχθείσα ξυλεία θα καταλήγει σε οικογένειες που τηρούν τα κοινωνικά κριτήρια.
Ο λόγος που προτείνουμε την συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης της παραχθείσας ξυλείας είναι για να αποφύγουμε φαινόμενα κακοδιαχείρισης όπως συνέβη στην περίπτωση του Προπονητικού Κέντρου Δήμου Καρπενησίου, με αποτέλεσμα η παραχθείσα ξυλεία να καταλήξει στους ιδιωτικούς χώρους, Δημοτικών και Ειδικών Συμβούλων, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και ακόμη αναμένουμε την αντίδραση της διοίκησης.»