Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός υπέγραψε τις συμβάσεις για την εκτέλεση τριών έργων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού δικτύου της ΠΕ Ευρυτανίας, συνολικού προϋπολογισμού 190.000,00 €.

Τα έργα αφορούν την βελτίωση του οδικού δικτύου της Δυτικής Ευρυτανίας και συγκεκριμένα τον άξονα Γρανίτσα – Ραπτόπουλο με 64.000,00 €, του άξονα Παλαιοκατούνα – Γρανίτσα με 64.000,00 € και του άξονα Βαλαώρα – Τοπόλιανα με 62.000,00 €. Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν κυρίως, στην άμεση αποκατάσταση βλαβών και εξάλειψη των τοπικών φθορών των οδοστρωμάτων, στην κατασκευή κρασπεδορειθρων, την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, την κατασκευή τσιμεντοστρώσεων στα διαπλατυμένα σημεία των οδών και στον καθαρισμό των οχετών των ομβρίων υδάτων.    

Σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ανέφερε τα εξής: «Με την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων προχωράμε σε σημειακές και στοχευμένες παρεμβάσεις για την βελτίωση του οδικού δικτύου της Δυτικής Ευρυτανίας με στόχο τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών, η ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και των επιβατών τους».