Σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠΑΑΤ από 21 Οκτωβρίου 2022 τίθεται σε εφαρμογή η Υπουργική Απόφαση για τα ιπποειδή.

Με έγγραφό της η Περιφέρεια Στερεάς παρακαλεί τους κατόχους ιπποειδών (αλόγων, μουλαριών και γαϊδουριών),σύμφωνα με την ΥΑ, να συμπληρώσουν την αίτηση καταχώρησης εγκατάστασης ιπποειδών και να την καταθέσουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής.

Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί η καταχώρηση κάθε ιπποειδούς ατομικά: 1. Με μοναδικό κωδικό από τη Κεντρική Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Ιπποειδών (παγκόσμιος ισόβιος αριθμός ιπποειδούς). 2. Με ενιαίο ισόβιο έγγραφο ταυτοποίησης, από το ΚΗΒΔΙ. 3. Με ενέσιμο πομποδέκτη από υπεύθυνο κτηνίατρο.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να ενημερωθούν όλοι οι υπεύθυνοι ιπποειδών ώστε να καταχωρηθούν τα ιπποειδή το αργότερο σε διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της Υ.Α.