11.500 η αποκατάσταση βλαβών στην Παλαιοκατούνα

0
2079

Σημαντικές ήταν οι βλάβες του δικτύου και των καθιζήσεων που δημιουργήθηκαν στον Άγιο Προκόπιο της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκατούνας, η αποκατάσταση των οποίων θα στοιχίσει 11.523 ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόβλημα χρήζει άμεσης αποκατάστασης, καθόσον είναι πλησίον των ιδιοκτησιών και εγκυμονεί κίνδυνο για τις ιδιοκτησίες και την υγεία των κατοίκων λόγω διαρροών λυμάτων. Τριμελή Επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου και του επιβλέποντα μηχανικού, ορίστηκε για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων του έργου. Η Επιτροπή αποτελείται από τον κ. Λάππα Κων/νο , Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. του Δήμου Αγράφων, την κα. Τσαβλή Βασιλική, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. του Δήμου Αγράφων και τον κ. Αντίνου Γεώργιο Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. του Δήμου Αγράφων, επιβλέποντα του έργου. Την απευθείας ανάθεση για την κατασκευή του έργου με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ ” στον Διώτη Νικόλαο Εμπειροτέχνη, έναντι αμοιβής 9.300,00€ συν ΦΠΑ (24%) 2.232,00€ (συνολική δαπάνη 11.532,00€). Το έργο πρέπει να αποπερατωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών.