11.800 ευρώ για την επισκευή στέγης στο Προπονητικό Καρπενησίου

0
870

Σύμφωνα με την 19-9-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου εγκρίθηκε η σύσταση επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Επισκευή στέγης κτιρίου αποδυτηρίων Προπονητικού Κέντρου», του Δήμου Καρπενησίου, χρήσεως 2016, αναδόχου Βασίλειου Αθανασιάδη του Χαραλάμπους χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΣΑΤΑ τελικής δαπάνης 11.733,73€ με ΦΠΑ.. Έχει ελεγχθεί η τελική επιμέτρηση των εργασιών από τις επιβλέπουσες μηχανικούς την 22-5-2017 και εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο του τμήματος Τεχνικών Έργων ΤΤΕ του Δήμου Καρπενησίου. Η επιτροπή ορίστηκε ύστερα από κλήρωση από την οποία αναδείχθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Καρπενησίου 1)Η κα. Σεβαστή Γιορδαμή, Πολιτικός μηχανικός ΠΕ, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Παπαϊωάννου Δημήτριο, Πολιτικό μηχανικό ΠΕ 2)Ο κ. Μπαμπαλής Δημήτριος πολιτικός μηχανικός ΠΕ, με αναπληρωτή τον Τσελεπή Δημήτριο πολιτικό μηχανικό Τ.Ε. και 3) Τον κ. Γενιτσαρόπουλο Χρήστο, αντιδήμαρχο, με αναπληρωτή τον κ. Κεραμάρη Δημήτριο, αντιδήμαρχο.