Το έργο «Συντήρηση οδοστρώματος Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» με προϋπολογισμό 1.200.000,00€ με ΦΠΑ, πρόκειται να προκηρυχθεί άμεσα, μιας και εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και θα δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα.

Στο σύνολό του το έργο, αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η  οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών. Οι εργασίες  αφορούν κυρίως, την  εξάλειψη των τοπικών φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος, την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων για την αποκατάσταση της ομαλότητας και την αντικατάσταση του στερεού εγκιβωτισμού του οδοστρώματος όπου απαιτείται.

Όπως αναφέρει η Περιφέρεια Στερεάς, επιπλέον με την παρούσα εργολαβία θα αντιμετωπισθούν και οι βλάβες του ασφαλτικού οδοστρώματος που προκλήθηκαν από τοπικές καθιζήσεις/διογκώσεις στα οδοστρώματα κατά την χειμερινή περίοδο και απαιτούν άμεση αποκατάσταση. Οι παρεμβάσεις προγραμματίζονται να γίνουν κυρίως τα κάτωθι οδικά δίκτυα:

  • Σήραγγα Τυμφρηστού – Γέφυρα Επισκοπής (Εθνικό Δίκτυο)
  • Ράχη Τυμφρηστού – Φουρνά – Κλειτσός
  • Καρπενήσι – Στένωμα – Παππαδιά
  • Καρπενήσι – Προυσός – Όρια Νομού
  • Άγιος Χαράλαμπος – Αγία Τριάδα – Βράχα
  • Ράχη Τυμφρηστού – Κρίκελο – Δομνίστα
  • Βούλπη – Βαλαώρα – Τοπόλιανα – Γέφυρα Τέμπλας
  • Λημέρι – Γρανίτσα – Πρασιά
  • Βίνιανη – Δάφνη – Μαυρομάτα
  • Παλαιοκατούνα – Λογγίτσι – Γέφυρα Τατάρνας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας, Αριστείδης Τασιός, σε δήλωσή του ανέφερε: «Με την έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση οδοστρώματος Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας” προϋπολογισμού 1.200.000,00€ με ΦΠΑ προχωρούμε σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση τόσο στο Επαρχιακό όσο και στο Εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας με στόχο τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών, η ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και των επιβατών τους».