Έκτακτη εκμίσθωση μηχανημάτων αποφασίστηκε από το Δήμαρχο Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη για τον καθαρισμό καταπτώσεων υδρομάστευσης στη θέση Γραβαλάκι Δ.Ε. Απεραντίων. Το γεγονός ότι λόγω καταπτώσεων βραχωδών υλικών που προκλήθηκαν στην υδρομάστευση στη θέση Γραβαλάκι της Δ.Ε. Απεραντίων, με αποτέλεσμα την διείσδυση όμβριων υδάτων στην υδρομάστευση, αλλά και η έλλειψη μηχανολογικού εξοπλισμού και εξειδικευμένου προσωπικού στο Δήμο Αγράφων έκρινε το κατεπείγον για την αποκατάσταση των ζημιών, με τη μίσθωση των απαιτούμενων μηχανημάτων έργου με το χειριστή τους. Την απευθείας ανάθεση του έργου αναλαμβάνει ο Ζαχαράκης Απόστολος, για τη Δ.Ε. Απεραντίων, συνολικού προϋπολογισμού 8.525,00 € μαζί με το ΦΠΑ 24%, ενώ για τη Δ.Ε. Ασπροποτάμου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  7.254,00 € μαζί με το ΦΠΑ 24%.