Δεύτερη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην οδό Αθ. Καρπενησιώτη” προϋπολογισμού 250.000,00€ (με το ΦΠΑ) αναδόχου εταιρείας “Φλωράκης Ε & Βαξεβάνος Θ.ΑΕ” αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου, προκειμένου να τακτοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου. Ειδικότερα, με αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 23 Σεπτεμβρίου 2021, όμως όπως φαίνεται αυτή δεν ήταν αρκετή και με νέα αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση έως τις 20 Νοεμβρίου 2021.

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είχε ζητήσει στην ανωτέρω εταιρεία να αντιμετωπιστεί επιπλέον ένα έργο πολιτικής προστασίας στην οδό Κλεομένη Τσιτσάρα, το οποίο ήταν αναγκαίο, λόγω των κατολισθήσεων του πρανούς δημιουργείται κίνδυνος στα διερχόμενα οχήματα και πεζούς.

Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Καρπενήσι –Βουτύρο

Παρατείνεται έως τον Μάιο του 2022 το έργο

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τεχνικά –Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι – Βουτύρο (Β΄ Φάση)» αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου.

Ειδικότερα, η ανάδοχος εταιρία «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε» ζήτησε με αίτησή της, τη χορήγηση παράτασης έως 8 Μαΐου2022,  λόγω covid 19 και της έλευσης της χειμερινής περιόδου (παρόλο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής πολύ μικρό τμήμα των εργασιών). Η παράταση θα συμβάλλει προκειμένου να ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Καρπενησίου υπεγράφη στις 9 Οκτωβρίου 2020 για το ποσό των 69.865,93 € (με ΦΠΑ 24%).