24 θέσεις για το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Καρπενησίου

1904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διοικητής Ν. Κοντοπάνος καλεί τους νέους να καλύψουν τις θέσεις

     Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου και ώρα 12 ξεκίνησε το Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, για 5.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης  και για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να  πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, καθώς και  την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες (brain drain), προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.

Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται και οι 24 θέσεις στο Θεραπευτήριο Καρπενησίου με τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • 1 ΠΕ Διοικητικού/ Οικονομικού
 • 1 ΤΕ Εργοθεραπευτών
 • 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • 2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • 1 ΤΕ Λογιστικού
 • 1 ΤΕ Λογοθεραπευτών
 • 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • 1 ΠΕ Μουσικών
 • 2 ΠΕ Νοσηλευτών
 • 4 ΤΕ Νοσηλευτών
 • 1 ΠΕ Οικονομικού
 • 2 ΠΕ Πληροφορικής (software και hardware)
 • 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • 1 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων
 • 1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής (με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή)
 • 1 ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
 • 2 ΠΕ Ψυχολόγων