Στον ποιοτικό έλεγχο του πόσιμου νερού του προβαίνει και τη φετινή χρονιά, όπως κα κάθε χρόνο ο Δήμος Καρπενησίου, με στόχο να εξασφαλίσει την υγεία των πολιτών που συνδέεται με το πιο πολύτιμο αγαθό του, το νερό.

Την εκτέλεση της υπηρεσίας με θέμα: «Υπηρεσία ανάλυσης – ποιοτικού ελέγχου πόσιμου νερού Δήμου Καρπενησίου» ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης αποφάσισε να αναλάβει η εταιρεία με την επωνυμία ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε, έναντι συνολικού ποσού 3.489,36€συμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η δοκιμαστική παρακολούθηση, αλλά και ο έλεγχος του νερού. Σκοπός του Δήμου είναι να βελτιώσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την ποιότητα του πόσιμου νερού, ώστε να παρέχεται στους πολίτες με ασφάλεια. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.