Αποδεκτή έκανε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων την Α’ κατανομή 2022 από τους ΚΑΠ, ποσού 36.820,00 ευρώ, για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αγράφων. Ειδικότερα, με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώθηκε στο Δήμο Αγράφων  η απόφαση του Υπουργού για την A ́ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Για το Δήμο Αγράφων η A’ Κατανομή αντιστοιχεί στο ποσό των 36.820,00 ευρώ. Το ποσό αυτό κατανεμήθηκε ύστερα από αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, με ποσοστό 47% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 53% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Βάσει της απόφασης αυτής το ποσό των 36.820,00 ευρώ κατανέμεται ως εξής:Α/θμια Σχολική Επιτροπή: 17.305,40 ευρώ και Β/θμια Σχολική Επιτροπή: 19.514,60 ευρώ.