Στην πρόσληψη τεσσάρων ατόμων προχωρά ο Δήμος Αγράφων με σκοπό να επανδρώσει το προσωπικό του. Συγκεκριμένα πρόκειται για σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου με τις εξής ειδικότητες: ένα (1) άτομο ΤΕ Διοικητικού, το οποίο θα συνδράμει την Οικονομική Υπηρεσία και συγκεκριμένα το Γραφείο του Λογιστηρίου, ένα (1) άτομο ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, το οποίο θα συνδράμει την τεχνική Υπηρεσία και συγκεκριμένα στην σύνταξη μελετών, παρακολούθηση των προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, LEADER κλπ.) και δύο (2) άτομα κλάδου ΔΕ Χειριστή ΜΕ, οι οποίοι θα συνδράμουν την Τεχνική Υπηρεσία και συγκεκριμένα ο ένας στο χειρισμό του Μηχανήματος έργου (γκρέιντερ) και ο άλλος στον χειρισμό του Μηχανήματος έργου (φορτωτή) για τον καθαρισμό των δρόμων. Η επιλογή των ανωτέρων ειδικοτήτων έγινε από το Δήμο Αγράφων με γνώμονα τις απαραίτητες ανάγκες του Δήμου σε προσωπικό, οι οποίες αν και τεράστιες, οι συγκεκριμένες χρήζουν άμεσης κάλυψης. Το συνολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τους εργαζόμενους είναι 45.232 ευρώ και θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Σημαντικό είναι ότι στο Δήμο Αγράφων προβλέπονται ακόμη είκοσι (20) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς και για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι θέσεις αυτές θα μοιραστούν ως εξής: εννιά (9) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών, εννιά (9) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη ανταποδοτικών αναγκών και δύο (2) θέσεις Πρακτικής άσκησης για αποφοίτους ΤΕΙ.