Στην αποδοχή της Γ’ κατανομής 2022 από τους ΚΑΠ ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανώντων σχολικών μονάδων του Δήμου Αγράφων προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων.

Ειδικότερα, με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώθηκε στους Δήμους της χώρας η απόφαση του Υπουργού για την Γ ́ Κατανομήποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Για το Δήμο Αγράφων η Γ’ Κατανομή αντιστοιχεί στο ποσό των 40.440,00 ευρώ. Επίσης, με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία επικυρώθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, αποφασίστηκε η κατανομή των χρηματοδοτήσεων να γίνεται με ποσοστό 47% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 53% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βάσει της απόφασης αυτής το ποσό των 40.440,00 ευρώ κατανέμεται ως εξής: Α/θμια Σχολική Επιτροπή: 19.006,80 ευρώ και Β/θμια Σχολική Επιτροπή: 21.433,20 ευρώ.