Έγκριση έλαβε το σχέδιο δράσης και προβολής του Δήμου Αγράφων για το έτος 2023 από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου. Το σχέδιο αυτό  συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις που στόχο έχουν την περαιτέρω ανάδειξη του Δήμου Αγράφων ως έναν τουριστικό προορισμό με πλήθος δραστηριοτήτων για τους επισκέπτες του.

O βασικός πυλώνας του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το έτος 2023, όπως αναφέρει ο Δήμος, παραμένει η προβολή του Δήμου Αγράφων και η μέγιστη αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, η ανάδειξη των πολλών και διαφορετικών σημείων ενδιαφέροντος μπορεί να προσφέρει την ισχυρή ώθηση προκειμένου να υπάρξει η επιθυμητή εξωστρέφεια του Δήμου αλλά και η επικοινωνία του και τοποθέτησή του στον Ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη. Ο πλέον σημαντικός στόχος του Προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης προβολής του Δήμου Αγράφων αλλά και των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για το έτος 2023 καθώς επίσης και η αύξηση των τουριστών- επισκεπτών- ταξιδιωτών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου Τουριστικού Μarketing, δηλαδή ενσωματώνοντας management και στρατηγική, γεγονός που οδηγεί στην υλοποίηση ενός καλά μελετημένου στρατηγικού σχεδίου Τουριστικής Προβολής. Επιπρόσθετα στις δράσεις τουριστικής προβολής αξιοποιούνται όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις τουριστικής προβολής σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του τουριστικού marketing και είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας, ενώ επιδιώκεται να αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα μέσα.

Οι δράσεις

  1. Δημιουργία εντύπων για ενημερωτικές δράσεις καθώς και ξεχωριστών θεματικών φυλλαδίων (θρησκευτικός, εναλλακτικός τουρισμός κλπ)επίσης μεταφρασμένα. Προϋπολογισμός κόστους 5.000,00€.
  2. Δημιουργία ενός εύχρηστου τουριστικού χάρτη του Δήμου όπου θα απεικονίζονται οι εσωτερικοί οδικοί άξονες και θα γίνει και αποτύπωση των κύριων σημείων ενδιαφέροντος. Προϋπολογισμός κόστους 3.000,00€.
  3. Το οπτικοακουστικό υλικό αποτελεί το πλέον απαραίτητο εργαλείο του ψηφιακού μάρκετινγκ, επομένως πρόκειται για ουσιώδες στοιχείο το οποίο θα ενδυναμώσει την προβολή του Δήμου στα ΜΜΕ αλλά και διαδικτυακά, καθώς επίσης και σε εκθέσεις είτε δια ζώσης είτε virtual, μέσω των VR απεικονίσεων. Στην παρούσα πρόταση περιλαμβάνονται και η δημιουργία βίντεο τα οποία θα προβάλλονται με την χρήση γυαλιών VR για εικονική περιήγηση. Προϋπολογισμός κόστους 6.000,00€.
  4. Δημιουργία αφισών και banners με απεικόνιση φωτογραφικών σημείων ενδιαφέροντος. Προϋπολογισμός κόστους 2.000,00€.
  5. Η εξωστρέφεια αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για μακροπρόθεσμη τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Για το σκοπό αυτό προγραμματίζεται η συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις, με στόχο τη βελτίωση της τουριστικής αναγνωσιμότητας και ελκυστικότητας και την αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Προϋπολογισμός κόστους 5.000,00€.
  6. Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων – φεστιβάλ δίνεται η δυνατότητα ανάδειξης των πολυποίκιλων αξιοθέατων του Δήμου. Στο πλαίσιο της προσπάθειας της διάνοιξης νέων τουριστικών αγορών, με ταυτόχρονη ανάδειξη των χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων του Δήμου μας, δημιουργείται η ανάγκη για πραγματοποίηση δράσεων και διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου (π.χ. παρουσιάσεις, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις που αφορούν δράσεις πολιτισμού –τουρισμού και λοιπών δραστηριοτήτων).Επιπροσθέτως, η φιλοξενία, η σίτιση ή και η μεταφορά τουριστικών παραγόντων και δημοσιογράφων, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με την προώθηση του τουριστικού προϊόντος μπορεί να αποτελέσει κίνητρο και μοχλό τουριστικής ανάπτυξης αφού η περιοχή θα έχει τη μέγιστη προβολή με κάθε σύγχρονο μέσο. Η διοργάνωση και υποστήριξη των Fam Trips(ταξίδια εξοικείωσης) και Press Trips (δημοσιογραφικά ταξίδια) προκειμένου να διαφημιστεί το τουριστικό προϊόν της περιοχής με άμεσο τρόπο στους καθ’ ύλην αρμόδιους επαγγελματίες του Τουρισμού, αποτελεί καθοριστικό εργαλείο μάρκετινγκ. Προϋπολογισμός κόστους 11.000,00 €.
  7. Επιλεκτικές καταχωρήσεις σε έντυπα, εφημερίδες και λοιπά ΜΜΕ. Προϋπολογισμός κόστους: 3.000,00 €.
  8. Η επίσημη σελίδα του Δήμου Αγράφων και ειδικά η ενότητα «Τουρισμός» χρειάζονται αναβάθμιση και ενημέρωση με το νέο υλικό που δημιουργούμε. Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία του visitagrafa.gr, έτσι ώστε ο επισκέπτης/τουρίστας να έχει όλες τις πληροφορίες συγκεντρωμένες. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα στα οποία θα πρέπει να δημιουργηθούν ξεχωριστές ενότητες στο πρότυπο του φυλλαδίου. Προϋπολογισμός κόστους: 10.000,00€.
  9. 9. Αναμνηστικά φυλλάδια και δώρα. Προϋπολογισμός: 5.000,00€.