Τη διαγραφή των βεβαιωμένων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης ζητούν εξήντα επτά δημότες του Δήμου Αγράφων οι οποίοι καλούνταν να πληρώσουν τα παραπάνω τέλη, ενώ πολλοί από αυτούς είχαν διακόψει την παροχή νερού ή αποχέτευσης. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων ενέκρινε το αίτημά τους και προχώρησε στη διαγραφή αυτών, καθώς πρόκειται για περιπτώσεις που έχει γίνει διακοπή παροχής, έχουν διπλές εγγραφές τις ίδιες χρονιές, είναι οικίες χωρίς αποχέτευση, χρεώνονταν για επαγγελματική παροχή, ενώ πρόκειται για οικία, είχαν γίνει λάθος εγγραφές, χρεώνονταν τέλη σε ανύπαρκτα πρόσωπα, ήταν οικίες χωρίς σύνδεση σε αποχέτευση ή είχαν πληρωθεί τα τέλη μέσω τράπεζας. Ο Δήμος Αγράφων έκρινε σκόπιμο και απαραίτητο να διορθωθούν αυτά τα λάθη, ώστε να μην υπάρχουν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον.