Γιατί αντέδρασαν οι σύμβουλοι

Αναγκαιότητα αποτελεί η εξειδίκευση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Δήμου Αγράφων κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του και συγκεκριμένα η ενημέρωση εξόδων του και η προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου, λόγω του ότι οι συγκεκριμένες εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του είναι γενικές.

Ειδικότερα, οι πιστώσεις αυτές για την υλοποίηση των δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου αναφέρονται στη δημιουργία νέου λογοτύπου του Δήμου Αγράφων ποσού 2.000 ευρώ, στη διαφημιστική́ ολοσέλιδη έντυπη και ψηφιακή καταχώρηση του Δήμου σε τουριστικό οδηγό ποσού 1.240,00 ευρώ και στο σχεδιασμό και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για την προβολή του στα ΜΜΕ ποσού 6.000 ευρώ.

Οι αντιδράσεις από συμβούλους για το έμβλημα του Δήμου

Η παρουσίαση των τουριστικών δράσεων του Δήμου με τις αντίστοιχες δαπάνες προκάλεσαν αντιδράσεις ορισμένων συμβούλων. Συγκεκριμένα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κίτσιος Γεώργιος και κ. Μάκκας Απόστολος μειοψήφησαν κατά το 1ο σκέλος της εισήγησης, αναφέροντας ότι «ο Δήμος Αγράφων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε εγκρίνει ως έμβλημα (λογότυπο) του Δήμου την ΑΓΡΑΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ και υπέβαλε αυτή στο Συμβούλιο Τοπωνυμίων για τη σύμφωνη γνώμη του και για τη χρησιμοποίηση του ως ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Αγράφων». Μάλιστα τόνισαν ότι το Συμβούλιο των Τοπωνυμιών ΟΜΟΦΩΝΑ παρείχε τη σύμφωνη γνώμη για την χρήση του ανωτέρω εμβλήματος. Οι ίδιοι ψήφισαν ΚΑΤΑ για το θέμα του νέου λογοτύπου, διότι θεώρησαν ότι αγνοήθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών από το 2019 και μέχρι σήμερα, καθώς επίσης επειδή ο Δήμος προχώρησε σε μια διαδικασία, για δημιουργία νέου λογότυπου χωρίς να εξηγήσουν στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου το λόγο αυτής της αλλαγής.«Το «νέο λογότυπο», ούτε μας έχει γνωστοποιηθεί, ούτε έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και κατ’ επέκταση από το Συμβούλιο Τοπωνυμίων, η ζητούμενη δαπάνη δεν έχει νόμιμο έρεισμα», ανέφεραν μεταξύ άλλων οι σύμβουλοι, ενώ πρότειναν να χρησιμοποιηθεί το εγκεκριμένο έμβλημα του Δήμου «Η ΑΓΡΑΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ».