Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στο Μεγάλο χωριό

58
thumbnail lampa3.jpg

Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 στο διάστημα 8:00 μέχρι 11:30

Έπειτα από ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ, λόγω της ανάγκης εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών στο δίκτυο που ηλεκτροδοτεί την περιοχή του Μεγάλου Χωριού θα προβούν σε διακοπή παροχής ρεύματος. Τα συνεργία θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ολοκλήρωση των εργασιών το συντομότερο δυνατό για να επανέλθει το ρεύμα ακόμη και πριν την καθορισμένη ώρα (11:30).

Τονίζεται, μάλιστα, από την ΔΕΔΔΗΕ η ανάγκη αποφυγής κάθε επαφής με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Επίσης, για λόγους ασφαλείας οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται οτι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.