Επικαιροποίηση στοιχείων από τον Δήμο Καρπενησίου για εργοταξιακές παροχές

108
pote anakalyfthike to ilektriko revma

Στην επικαιροποίηση του αρχειακού υλικού των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου και για τον λόγο αυτό απευθύνεται σ’ όλους τους δημότες, στους οποίους έχει χορηγηθεί εργοταξιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, να υποβάλλουν αίτηση, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους για αλλαγή της παροχής.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος ζητά από τους δημότες τα εξής:

1. Να ενημερώσουν τη δημοτική υπηρεσία των Δημοτικών Προσόδων & Περιουσίας για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του ιδιόκτητου ακινήτου τους σε αστική ή αγροτική περιοχή.

2. Να προσκομίσουν συμπληρωμένη την αίτηση, η οποία διατίθεται στην ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Η αίτηση θα κατατίθεται στην παραπάνω αρμόδια δημοτική υπηρεσία ή θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): i.thanasias@0716.syzefxis.gov.gr.Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Περιουσίας του Δημαρχείου Καρπενησίου (αρ. τηλεφώνου : 2237350065).