Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μονοδρομήσεις στο Καρπενήσι

669
screenshot 2024 04 09 at 9.32.15

Έγκριση έλαβαν από το Δημοτικό Συμβούλιο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε συγκεκριμένες οδούς στη Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε, λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφοριακή μελέτη της περιοχής του κόμβου, η οποία συντάχθηκε με σκοπό τη διεύρυνση του αστικού ιστού περιφερειακά της πόλης Καρπενησίου, που οδηγεί στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και χρήσεων γης, καθώς εφαρμόζεται το ρυμοτομικό σχέδιο σε νέες περιοχές και διανοίγονται νέοι δρόμοι. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν στην αύξηση κυκλοφορίας και συνεπώς προκύπτει η ανάγκη επαναξιολόγησης της κυκλοφοριακής λειτουργίας με τα νέα δεδομένα, όπως τη λειτουργία της οδού Ν. Ζέρβα, που πρόσφατα διανοίχτηκε και την απαιτούμενη αναδιοργάνωση κυκλοφορίας στις παρακείμενες οδούς δηλαδή Άρη Βελουχιώτη, Χαρ. Τρικούπη και Ν. Ζέρβα, ώστε να υπάρχει σωστή εναλλαγή των κατευθύνσεων μονοδρόμων για την εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου.

Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθεί 1) Μονοδρόμηση της οδού Χαρ. Τρικούπη από τη οδό Πανόρμου μέχρι τη συμβολή της με την Άρη Βελουχιώτη και με κατεύθυνση από ανατολικά προς ταδυτικά. 2) Μονοδρόμηση της οδού Άρη Βελουχιώτη από τη συμβολή της με την Χαρ. Τρικούπη μέχρι την οδό Αθ. Καρπενησιώτη και με κατεύθυνση από ανατολικά προς τα δυτικά. 3) Μονοδρόμηση της οδού Ναπ. Ζέρβα από την οδό Αθ. Καρπενησιώτη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πανόρμου με κατεύθυνση δυτικά προς ανατολικά. Θα γίνει τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων και σηματοδότηση του κόμβου. Διατήρηση της προτεραιότητας της οδού Χαρ. Τρικούπη έναντι όλων των διασταυρούμενων οδών, όπως και η Καρπενησιώτη. Οι οδοί Βελουχιώτη και Ζέρβα έχουν προτεραιότητα έναντι των ενδιάμεσων κάθετων τοπικών οδών. Οι μονοδρομημένες οδοί λειτουργούν με μια λωρίδα κυκλοφορίας και ο πλεονάζων χώρος αξιοποιείται για τη διαμόρφωση πεζοδρομίων καθώς και τη στάθμευση οχημάτων στην αριστερή πλευρά των δρόμων (Χαρ. Τρικούπη, Άρη Βελουχιώτη και Ναπ. Ζέρβα) κατά την κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων.