Ολοκληρώθηκε η 7η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καρπενησίου

374
δσ καρπενησι αδειο 696x522

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 7η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καρπενησίου. Επτά (7) ήταν συνολικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης που απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής.

Αυτά αφορούσαν, αρχικά, την αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ (ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών). Επιπλέον, συζητήσεις έγιναν για την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2024, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2023 και την αποδοχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ.Ε ΥΠ.ΕΣ., σύμφωνα με την αρ. 220/30-08-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επιπρόσθετα, η εξασφάλιση πρόσθετης πίστωσης της σύμβασης με θέμα «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανάπλαση και αναβάθμιση 33 παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου» αποτέλεσε ένα σημαντικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αποφάσεις λήφθηκαν, επίσης, για την έγκριση επικαιροποιημένων μελετών της πράξης «Δημιουργία αίθουσας συνεδριάσεων – εκδηλώσεων στο χώρο του συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου» Υποέργο 1: «Δημιουργία αίθουσα συνεδριάσεων – εκδηλώσεων στο χώρο του συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου» Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα συνεδριάσεων – εκδηλώσεων του συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου».

Τέλος, συζήτηση έγινε για την έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός ορίου Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (της υπηρεσίας καθαριότητας για τον χρονικό διάστημα από 01/03/2024 έως 31/03/2024), καθώς και την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Παπαρουσίου και Αλεστιών» αναδόχου Κουτούμπα Παύλου ΕΔΕ.