Ορίστηκαν οι Ληξίαρχοι στα Άγραφα

496
agrafa

Στον ορισμό των Ληξίαρχων ανά Δημοτική Ενότητα προέβη ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, λόγω του ότι ο Δήμαρχος εξαιτίας του φόρτου εργασίας αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του Ληξίαρχου για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και για την εύρυθμη λειτουργία των ληξιαρχείων του Δήμου Αγράφων.

Αναλυτικότερα, ορίστηκαν οι εξής: 1) τη Δημοτική Ενότητα Αγράφων του Δήμου Αγράφων ο Μπαλωμένος Νικόλαος του Ταξιάρχη, τακτικός Υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1 Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Α’, 2) στη Δημοτική Ενότητα Απεραντίων του Δήμου Αγράφων ο κ. Πεσλής Δημήτριος του Βασιλείου, τακτικός υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1 Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Α,΄3) στη Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων η κα Καστανά Ελένη του Θεοφάνη, τακτικός υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1 Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Α’, 4) στη Δημοτική Ενότητα Βίνιανης του Δήμου Αγράφων η κα Παπαροϊδάμη Ουρανία του Θεοδώρου, τακτικός υπάλληλος, κλάδου ΤΕ Γεωπόνων με βαθμό Α’, 5)στη Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων η Ζαχαροπούλου Παρασκευή του Χαράλαμπου, τακτικός υπάλληλος, κλάδου ΤΕ1 Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Α’. Η  απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο, την έκδοση απόφασηςορισμού Ληξιάρχου και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.