Παράταση για την επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων Καρπενησίου

406
sports logo designs 1280x720 1 e1631619776671

Παράταση χορηγείται από τον Δήμο Καρπενησίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους να προβούν στην υποβολή των δικαιολογητικών επιχορήγησης για το έτος 2024, έως την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024. Η υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρπενησίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην οδό Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι ή με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimoskarpenisiou@gmail.com. Διευκρινίζεται πως τα αθλητικά σωματεία – σύλλογοι που θα αιτηθούν τη λήψη επιχορήγησης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται οι εκδηλώσεις για τις οποίες ζητά την επιχορήγηση καθώς και το ύψος της επιχορήγησης που επιθυμεί να του δοθεί.

2. Αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών.

3. Σχέδιο δράσης του συλλόγου για το έτος 2024 όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι εκδηλώσεις –δράσεις που αιτείται ο σύλλογος να επιχορηγηθούν καθώς και ημερομηνία πραγματοποίησης.

4. Καταστατικό του συλλόγου με τυχόν τροποποιήσεις.

5. Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024.

6. Οικονομικό απολογισμό έτους 2023.

7. Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης των οικονομικών στοιχείων του συλλόγου στην Υπηρεσία της Περιφέρειας Π.Ε. Ευρυτανίας. Αναλυτικά: α) Οικονομικό απολογισμό οικονομικού έτους 2023, β) Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024.

8. Για τους συλλόγους που επιχορηγήθηκαν το 2023, φωτοαντίγραφα των παραστατικών που αφορούν στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης που έλαβε ο σύλλογος κατά το προηγούμενο έτος 2023, με τα σχετικά παραστατικά εξόφλησης και αντίγραφο του βιβλίου εσόδων – εξόδων για το έτος 2023.

9. Τιμολόγιο επιχορήγησης (αφορά τους συλλόγους που θα λάβουν επιχορήγηση μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).