Προσλήψεις μέσω ΔΥΠΑ στην Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

120
dimotiki

Τη Δευτέρα 20η Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε η 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καρπενησίου στο Δημοτικό Κατάστημα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών της ΔΥΠΑ, η υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027 στην πρόσκληση με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», η εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό των 80 χρόνων από τη Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου στις Κορυσχάδες και η αποδοχή δωρεάν παραχώρησης μηχανήματος έργου (ισοπεδωτή γαιών) από Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Επιπλέον, η έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.029.144,68 € ΜΕ ΦΠΑ (προσωρινός ανάδοχος), πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία: «Εργασία καθαρισμού οδικού δικτύου κοινότητας Δ.Ε. Φουρνάς & Κτημενίων με χρήση εκσκαφέα φορτωτή άνω των 70PS με το χειριστή», καθώς και του 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια Δομικών Υλικών, προϋπολογισμού 60.751,32 με ΦΠΑ (προσωρινός ανάδοχος), βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Τέλος, μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη Δημοτική Επιτροπή ήταν και η έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Στάβλων καθώς και η έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Καρπενησίου εκτός Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.