Την Παρασκευή η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Αγράφων

116
agrafa

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, η 11η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Αγράφων. Δεκατέσσερα (14) είναι τα θέματα για τα οποία κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις τα μέλη της Επιτροπής.

Αυτά αφορούν την εξειδίκευση πίστωσης (αφορά οικονομική ενίσχυση τριών (3) δημοτών), τη σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης του απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αγράφων, τη συμμετοχή του Δήμου Αγράφων στην Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας με την Επωνυμία «Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας Καρπενησίου Μακρακώμης Αγράφων ΣΥΝ Π.Ε.», την έγκριση σχεδίου καταστατικού, την έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου κ. Νικόλαου Μαρούλη και τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αγράφων έτους 2024.

Επίσης συζητήθηκε η έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Βίνιανης», η γνωμοδότηση περί της ανακοίνωσης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση «Κρεμαστά Ι» ισχύος 115,87968 MW των Δ.Ε. Απεραντίων & Ινάχου των Δήμων Αγράφων & Αμφιλοχίας, Π.Ε. Ευρυτανίας & Αιτωλοακαρνανίας, Περιφερειών Στερεάς & Δυτικής Ελλάδας, η έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος – επιβατηγού (FIAT PANTA) ΚΗΗ 6570 εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (επιβεβλημένη μετακίνηση), η έγκριση δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Αγράφων εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση της υπηρεσίας και εξειδίκευση πίστωσης (ΧΑΛΚΙΔΑ) και η συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Αγράφων, Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020» της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων του Δήμου Αγράφων.

Ακόμη αποφάσεις λήφθηκαν για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Βραγγιανών Δ.Ε. Αγράφων» της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων του Δήμου Αγράφων, τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης» της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων του Δήμου Αγράφων, την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αγράφων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2024 και την εξειδίκευση των πιστώσεων για τις προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις του Δήμου Αγράφων (Ιούλιος) εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό για το έτος 2024.