Την Παρασκευή η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων

529
meeting2

Την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη η 6η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων. Δέκα (10) είναι τα θέματα, για τα οποία οι σύμβουλοι θα λάβουν αποφάσεις.

Αυτά αφορούν την παραχώρηση χρήσης αίθουσας του κοινοτικού κτιρίου (παλαιού κοινοτικού γραφείου) της Κοινότητας Μοναστηρακίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Μοναστηρακιωτών Αγράφων Ευρυτανίας «Η σπηλιά του Κατσαντώνη», τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δωρεάν παραχώρηση χώρου στο κοινοτικό κατάστημα – γραφείο Βαλαώρας για την τοποθέτηση Αυτόματου Ταμειολογιστικού Μηχανήματος (ΑΤΜ) και την παραχώρηση χρήσης του κοινοτικού κτιρίου της Δ.Κ. Λεπιανών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και την Οικονομική Ενίσχυση δημότη.

Επίσης, θα συζητήσουν για τον ορισμό εκπροσώπων και την εξουσιοδότηση υπαλλήλων για τη διαχείριση – κίνηση συναλλαγών των λογαριασμών του Δήμου Αγράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τον ορισμό υπευθύνων κίνησης λογαριασμών της πάγιας προκαταβολής για τις Κοινότητες του Δήμου Αγράφων για το οικ. έτος 2024, καθώς και την έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αγράφων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024.

Τέλος, συζήτηση θα γίνει για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να προβεί σε εκμίσθωση ακινήτου με δημοπρασία στις θέσεις «Αμπάρες» της ΔΚ Παλαιοκατούνας και «ΚΑΣΤΡΑΚΙ» της ΔΚ Βαλαώρας, καθώς και για τον ορισμό εκπροσώπου ως παρατηρητή με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.