Ξεκινά σύντομα η Ανακαίνιση κτιρίων των ΚΕΠ Δήμου Καρπενησίου

154
kep karpenisi

Στην ανακαίνιση των κτιρίων των ΚΕΠ πρόκειται να προχωρήσει σύντομα ο Δήμος Καρπενησίου, τα οποία στεγάζονται σε παλιά κτίρια και η εσωτερική και η εξωτερική τους ανακαίνιση κρίνεται πλέον απαραίτητη.

Ο Δήμος μετά την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού ενδεικτικού προϋπολογισμού 133.085,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) προβαίνει στην έγκριση αναδόχου. Η Επιτροπή που αποτελούνταν από τους: Δημήτριο Τσελεπή, Πολ. Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρπενησίου, ως Πρόεδρο, τον Μαντέκα Βασίλειο, Πολ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως μέλος και τον Μπούα Δημήτριο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρπενησίου, ως μέλος προχώρησε στην αποσφράγιση των προσφορών και στον έλεγχο των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή ανέδειξε ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης επτά τοις εκατό (7,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.