Στις 7 & 8 Μαΐου δημοπρατούνται 7 κοινοτικά καταστήματα του Δήμου Αγράφων

0
3485

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων ενέκρινε και καθόρισε τους όρους εκμίσθωσης φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για 7 κοινοτικά καταστήματα σε τοπικές κοινότητας της επικρατείας του. οι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Μαΐου 2018 στο Κερασοχώρι.

Αναλυτικά οι δημοπρασίες έχουν ως εξής:

  1. Το ισόγειο κοινοτικό κατάστημα (καφενείο), που βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Χρύσως, συνολικού εμβαδού 66,80 τ.μ. μαζί με τα δύο WC. Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Καφέ Μπαρ- Εστιατόριο – Ψησταριά – Σνακ Μπαρ» εφ’ όσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στις 8/5/2018, ώρα 13:00 έως 14:00 στο δημοτικό κατάστημα Κερασοχωρίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί με την πράξη 24/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου.
  1. Το ισόγειο κοινοτικό κατάστημα (καφενείο), που βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Μαυρομάτας, συνολικού εμβαδού 71,06 τ.μ. μαζί με το WC.. Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι «Καφέ Μπαρ- Εστιατόριο – Ψησταριά – Σνακ Μπαρ» εφ’ όσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στις 8/5/2018, ώρα 12:00 έως 13:00 στο δημοτικό κατάστημα Κερασοχωρίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
  1. Το δημοτικό κατάστημα (καφενείο), που βρίσκεται στο πάνω μέρος της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Δάφνης, συνολικού εμβαδού 84,08τ.μ. μαζί με το WC., όπως περιγράφονται κατωτέρω. Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι «Καφέ Μπαρ- Εστιατόριο – Ψησταριά – Σνακ Μπαρ» εφ’ όσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στις 7/5/2018, ώρα 12:00 έως 13:00 στο δημοτικό κατάστημα Κερασοχωρίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
  1. Το δημοτικό κατάστημα (καφενείο), που βρίσκεται στο πάνω μέρος της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Δάφνης, συνολικού εμβαδού 55,50τ.μ. μαζί με το WC.. Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι «Καφέ Μπαρ- Εστιατόριο – Ψησταριά – Σνακ Μπαρ» εφ’ όσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στις 7/5/2018, ώρα 13:00 έως 14:00 στο δημοτικό κατάστημα Κερασοχωρίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
  1. Το ισόγειο κοινοτικό κατάστημα (καφενείο), που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, στον συνοικισμό Κάτω Ποταμιάς της Τοπικής Κοινότητας Γρανίτσας, συνολικού εμβαδού 105,26 τ.μ. μαζί με τα δύο WC.. Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι «Καφέ Μπαρ- Εστιατόριο – Ψησταριά – Σνακ Μπαρ» εφ’ όσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στις 8/5/2018, ώρα 11:00 έως 12:00 στο δημοτικό κατάστημα Κερασοχωρίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
  1. Το δημοτικό κατάστημα (καφενείο), που βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Βίνιανης, συνολικού εμβαδού 105,40 με ένα WC.. Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι «Καφέ Μπαρ- Εστιατόριο – Ψησταριά – Σνακ Μπαρ» εφ’ όσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στις 7/5/2018, ώρα 11:00 έως 12:00 στο δημοτικό κατάστημα Κερασοχωρίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
  1. Τον κοινοτικό υδρόμυλο που βρίσκεται στην θέση Κάτω Μύλος, στις Τοπικές Κοινότητες Ανατολικής και Δυτικής Φραγκίστας, συνολικού εμβαδού 110,50 τ.μ. μαζί με το WC και την νεροτριβή και κτήμα δύο στρεμμάτων περίπου. Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στις 7/5/2018, ώρα 10:00 έως 11:00 στο δημοτικό κατάστημα Κερασοχωρίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί.

Οι διακηρύξεις θα αναρτηθούν και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αγράφων, http://www.agrafa.gr.Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 7.00 – 15.00, Διεύθυνση Δυτική Φραγκίστα, Τηλέφωνο 22373 51124 FAX 22373 51128.