Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αγράφων, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση, 1.500 ευρώ, οικογενειών που απέκτησαν τέκνο το 2022, με βάση την υπ’ αριθμ.: 4-35/27-03-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκίνησαν από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 έως και την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο χώρο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αγράφων στη Δυτ. Φραγκίστα ή ηλεκτρονικά επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ώστε να αξιολογηθούν από την τριμελή επιτροπή.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ενδιαφέροντος
  • Φορολογική δήλωση – Ε1 του έτους γέννησης του τέκνου δηλ. του έτους 2022 (αφορά εισοδήματα έτους 2021).
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2022 (αφορά εισοδήματα έτους 2021).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του τέκνου.
  • IBAN λογαριασμού με πρώτο δικαιούχο τον αιτών/αιτούσα. (Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας αποδεικτικό επιμέλειας τέκνου).
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Οι οικογένειες που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως και 16.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε υφιστάμενο τέκνο. Όσον αφορά τις μονογονεϊκές το ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά χίλια 1.000 ευρώ για κάθε υφιστάμενο τέκνο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Κέντρο Κοινότητας:

Τσιάμης Τρύφων: 2237351127

Ντουφεκιά Χρυσούλα: 2237351129

Σταθοπούλου Ελισάβετ: 2237351100

e-mail: kentrokoinotitas.agrafon@gmail.com