Έκτακτη επιχορήγηση έλαβαν οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των σχολείων.

Ειδικότερα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται από ισχυρό ψύχος μακράς διάρκειας σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων έναντι του κορωνοϊού επιβάλλουν το άνοιγμα των παραθύρων για το συνεχή αερισμό των αιθουσών, προκαλώντας την αδυναμία κάλυψης των ενεργειακών αναγκών που παρουσιάζουν τα σχολεία του Καρπενησίου, λόγω της ορεινότητας της περιοχής.

Συνολικά οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές έλαβαν το ποσό των 14.000 ευρώ, το οποίο επιμερίστηκε ως εξής:

1) Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔήμου Καρπενησίου επιχορηγήθηκε με το ποσό των 6.000,00€ και

2) η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου επιχορηγήθηκε με το ποσό των 8.000,00€.

Τα ανωτέρω ποσά θα διατεθούν αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών θέρμανσηςτων σχολικών μονάδων του Δήμου Καρπενησίου.