Η 20η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης)την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12:00 μ.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν 7 θέματα ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα αφορούσαν:

Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»

Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»

Έγκριση παράτασης-επιμήκυνσης της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΜΑΡΙΟΥ Τ.Κ.ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ»

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΜΑΡΙΟΥ Τ.Κ.ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε.ΑΓΡΑΦΩΝ»

Έγκριση υποβολής αιτήματος Δήμου Αγράφων για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ- «Συμπληρωματική εισήγηση».

Έγκριση πρακτικού 1-β του διαγωνισμού του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ»

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αγράφων έτους 2022.