Πακέτο συνδυαστικών μέτρων το οποίο, το επόμενο διάστημα, θα βοηθήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις στην ενέργεια, προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως είπε, το υπουργείο Οικονομικών μαζί με το υπουργείο Ενέργειας, για το επόμενο διάστημα σχεδιάζουν ένα νέο πλέγμα μέτρων προκειμένου να στηριχθούν επιπλέον τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο κ. Σταϊκούρας, σε συνέντευξη του στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ , παραδέχθηκε ότι οι λογαριασμοί οι οποίοι εκδίδονται, αποδεικνύουν ότι οι αυξήσεις δεν έχουν καλυφθεί στο σύνολο τους.

Αυτή την στιγμή, στο τραπέζι υπάρχουν πολλές προτάσεις για το πως θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ανόδου των τιμών στην ενέργεια, χωρίς τα συναρμόδια υπουργεία να έχουν καταλήξει στο τελικό μοντέλο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η επόμενη χρονιά δεν θα έχει οριζόντια μέτρα, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν έως τώρα στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το πιθανότερο σενάριο είναι να υιοθετηθούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με βάση τα οποία θα ορίζεται το ύψος της επιδότησης σε κάθε λογαριασμό. Ταυτόχρονα, την καινούργια χρονιά θα εφαρμοστεί και ο νέος μηχανισμός με τον οποίο θα επιχειρηθεί να ανακόπτεται αυτόματα η αύξηση των τιμών, μόλις θα καταγράφονται αυξήσεις στις τιμές χονδρικής.

Η βάση των κριτηρίων θα είναι το μοντέλο που εφαρμόζεται στο κοινωνικό τιμολόγιο, με πιο διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Αυτή την στιγμή στο Κοινωνικό Τιμολόγιο εντάσσονται:

  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό με εισοδηματικό όριο τα 9.000 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος με εισοδηματικό όριο τα 13.500 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη με εισοδηματικό όριο τα 15.750 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη με εισοδηματικό όριο τα 18.000 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη με εισοδηματικό όριο τα 24.750 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη με εισοδηματικό όριο τα 27.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

(Πηγή: dikaiologitika.gr)