Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας ο καθορισμός των προϋποθέσεων, στις οποίες είχε προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων προ ολίγων μηνών, σχετικά με την παροχή βραβείων σε μαθητές του Δήμου. Ειδικότερα, είχε αποφασιστεί η παροχή βραβείων πάσης φύσεως σε αριστούχους δημότες μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. ο Δήμος Αγράφων να βραβεύει κάθε χρόνο τους μαθητές των Λυκείων του Δήμου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.) με χρηματικό βραβείο ποσού 500 € για κάθε μαθητή. Οι μαθητές που θα βραβεύονται θα καθορίζονται μετά τις σχετικές βεβαιώσεις που θα προσκομίζονται στον Δήμο Αγράφων από τους Διευθυντές των Λυκείων του Δήμου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τους μαθητές που εισάγονται σε Α.Ε.Ι. Η ανωτέρω απόφαση θα ισχύει για τους μαθητές που αποφοίτησαν από τα Λύκεια του Δήμου Αγράφων και εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2019 (σχολικό έτος 2018-2019) και εφεξής. Η δαπάνη για την εκτέλεση της συγκεκριμένης απόφασης θα γίνει σε βάρος προϋπολογισμού του Δήμου Αγράφων. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή του θέματος, για περαιτέρω διερεύνηση του τρόπου και των προϋποθέσεων χορήγησης των βραβείων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Τσιάμης Θεόδωρος και Μάκκας Απόστολος ζήτησαν να μην αναβληθεί το θέμα, αφού είναι νόμιμη η δαπάνη και οι προϋποθέσεις παροχής βραβείων στους μαθητές των σχολείων.