Ανανέωση συβάσεων για ένα χρόνο για τους εργαζόμενους του Κέντρου Κοινότητας Αγράφων

0
4922

Σύμφωνα με την 26-8-2019 απόφαση του απερχόμενου Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου εγκρίθηκε η ανανέωση για ένα έτος (1) έτος των συμβάσεων των εργαζομένων του Κέντρου Κοινότητας Αγράφων. Συγκεκριμένα, ύστερα από τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων περί ύπαρξης πιστώσεων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 και πρόβλεψη ανάλογων πιστώσεων για το επόμενο έτος για την κάλυψη της δαπάνης των υπό ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς και τις ισχύουσες ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσληφθέντος προσωπικού αποφασίστηκε η ανανέωση των συμβάσεων των τριών (3) εργαζομένων του Κέντρου Κοινότητας Αγράφων. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι η Χρυσούλα Ντουφεκιά ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, ο Τσιάμη Τρύφων ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και η Σταθοπούλου Ελισάβετ ΔΕ Διοικητικός με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στους οποίους ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους, από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασής τους, ήτοι από 01/09/2019 μέχρι και 31/08/2020, για την υλοποίηση της πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων», με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης των συμβάσεων, σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.