Την ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού που ήδη απασχολείται στον Δήμο Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων» αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης.

Συγκεκριμένα η ανανέωση αφορά τρεις (3) εργαζόμενους από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασής τους, ήτοι από 1 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2023, για την υλοποίηση της παραπάνω πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης των συμβάσεων, σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Αυτοί είναι οι: Ντουφεκιά Χρυσούλα του Ευθυμίου ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, Τσιάμης Τρύφων του Ηλίας ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και Σταθοπούλου Ελισάβετ του Ηλία ΔΕ Διοικητικός.