Ανταποδοτικά για το Ν. Αργύρι ζητά με ερώτησή του ο Βουλευτής Ευρυτανίας.

0
3464

Νέα ερώτηση υπέβαλε ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος, αλλά αυτή την φορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη. Αφορμή για την υποβολή ερώτησης στάθηκε η μη απόδοση ειδικού τέλους και παροχών από ΑΠΕ στους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος κατοίκους του τοπικού διαμερίσματος Νέου Αργυρίου του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας (Ν.3648/2006). Η ερώτηση έχει ως εξής:


«Κύριε Υπουργέ,

Οι κάτοικοι του τοπικού διαμερίσματος Νέου Αργυρίου του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας, μιας ιδιαίτερα άγονης και απομακρυσμένης περιοχής, παραχώρησαν στην «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», το δικαίωμα κατασκευής μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 11,2 ΜW, στην θέση «Σανίδι-Δαφνοζωνάρια» επί του ποταμού Αχελώου. Ο ποταμός Αχελώος είναι φυσικό και διοικητικό όριο του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας και του Δήμου Αμφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας (Τοπικές Κοινότητες Νέου Αργυρίου και Βρουβιανών αντίστοιχα), ευελπιστώντας και στα οφέλη που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

  1. Το έργο αποτελείται από χαμηλό φράγμα το οποίο εγκιβωτίζεται στα αντερείσματα του ποταμού Αχελώου (δεξιά όχθη του Δήμου Αμφιλοχίας – αριστερή όχθη στο Δήμο Αγράφων). Πρόκειται δηλαδή για σημειακό με έργο υδροληψίας το φράγμα που εμπίπτει εξίσου στα διοικητικά όρια και των δύο Δήμων. Εξαιτίας αυτών των δεδομένων, στην διαδικασία αδειοδοτήσεων του φράγματος, ενεπλάκησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και των δύο Νομών Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας.
  2. Με την αρ. πρωτοκόλλου: ΑΠΕΗΛ/οικ.172792/23-2-2016 απόφαση επιμερισμού ειδικού τέλους από σταθμούς ΑΠΕ, ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προφασιζόμενος ότι η παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ με αρ.ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840 ΦΕΚΒ 3497/29-12-2014, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: … «Όταν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων της μίας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας τα ποσά της πίστωσης επιμερίζονται σε αυτές… Στην περίπτωση υδροηλεκτρικού σταθμού με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 15MW, ως μονάδες σταθμού θεωρούνται η υδροληψία και ο σταθμός παραγωγής αυτού με την συνολική ισχύ του σταθμού να ισοκατανέμεται σε αυτές…», δεν του επιτρέπει την ισοκατανομή μεταξύ των δύο Τοπικών Κοινοτήτων ( Νέου Αργυρίου Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας και Βρουβιανών Δήμου Αμφιλοχίας Αιτωλοκαρνανίας), και κατένειμε το σύνολο της πίστωσης στην Τοπική Κοινότητα Βρουβιανών, αδικώντας κατάφορα τους πολίτες του Νέου Αργυρίου.

Προφανώς οι γραφειοκράτες του Υπουργείου σας, από άγνοια ή και πιθανόν εσκεμμένα, παραλείπουν να εξηγήσουν τους λόγους της αυθαίρετης ερμηνείας της σχετικής ΚΥΑ και του Ν.3648/2006.

  1. Ταυτόχρονα ο Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου σας, με την αρ.πρωτ.οικ.10989/24-7-2018 απόφασή του, τροποποιεί και ανανεώνει την ΚΥΑ 190417/5-10-2000 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Δαφνοζωνάρια- Σανίδι ισχύος 11,2 MW, επί του ποταμού Αχελώου στους Δήμους Αμφιλοχίας και Αγράφων, Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοκαρνανίας και Ευρυτανίας».

Το παραπάνω έργο έχει συντεταγμένες Χ:274709,06 και Ψ:4335220,00 και περιλαμβάνει:


Α) Κάθετο φράγμα επί του ποταμού Αχελώου, μήκους 60,00μ και ύψος 12,00μ από τον φυσικό πυθμένα της κοίτης +283,00μ.

Β) Υδροηλεκτρικό Σταθμό με δύο μονάδες ισχύος 11,2MW (2X5,6MW), εγκατεστημένες κατά μήκος του φράγματος στην κοίτη του ποταμού  με κατώφλι υδροληψίας +283,00μ.

Γ) Η πρόσβαση του σταθμού παραγωγής γίνεται από την όχθη των Βρουβιανών για περιβαλλοντικούς λόγους (μικρότερες εκσκαφές κλπ).

Δ) Την εμπλοκή όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών και των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων Ευρυτανίας και Αιτωλοκαρνανίας για την αδειοδότηση του έργου.

Ε) Πιστοποιεί με τον εναργέστερο τρόπο την εσφαλμένη άποψη των υπηρεσιών του Υπουργείου σας, για τον επιμερισμό του ειδικού τέλους των ΑΠΕ.

  1. Παράλληλα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τόσο ο Δήμος Αγράφων, όσο και οι πολίτες του Νέου Αργυρίου, με αλλεπάλληλα έγγραφά τους και παραστάσεις στο Υπουργείο σας, ζητούσαν και ζητούν την αποκατάσταση της αδικίας και την ορθή εφαρμογή των Νόμων του Κράτους (αρ.πρωτ.1849/16-3-2016, αρ.πρωτ.3912/8-6-2016, αρ.πρωτ.5062/26-7-2016, αρ.πρωτ.667/31-1-2018 κλπ).

Δυστυχώς «φωνή βοώντος εν τη ερήμω», οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας κωφεύουν επιδεικτικά, προφασιζόμενοι φτηνές δικαιολογίες.

Κατόπιν όλων αυτών ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός:


  1. Προτίθεστε να αποκαταστήσετε άμεσα την αδικία που γίνεται σε βάρος των πολιτών της Κοινότητας Νέου Αργυρίου του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας, κατανέμοντας το σχετικό τέλος σύμφωνα με τους Νόμους από το 2010 έως σήμερα;
  2. Προτίθεστε να αναζητήσετε τις αναλογούσες ευθύνες στο Υπουργείο σας και αυτούς που εσκεμμένα εμπαίζουν τους πολίτες και ναρκοθετούν κάθε προσπάθεια ανάπτυξης των ΑΠΕ, προκαλώντας την απολύτως δικαιολογημένη αγανάκτησή στους;
  3. Είναι προτεραιότητα για το Υπουργείο σας η ανάπτυξη των ΑΠΕ, τόσο για την εθνική οικονομία όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή;»