Την απευθείας ανάθεση για την «Έκτακτη Μίσθωση μηχανήματος για τον καθαρισμό δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου λόγω της κακοκαιρίας της 28ης& 29ης Σεπτεμβρίου» αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων, όμως η αντιπολίτευση εξέφρασε τις δικές της αντιδράσεις. Ειδικότερα, ως κατεπείγουσα είχε κριθεί η μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό και τη διάνοιξη δρόμων του οδικού δικτύου των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων, λόγω της αδυναμίας προσπέλασης που προέκυψε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που παρουσιάστηκαν στις αναφερόμενες ημερομηνίες.

Οι αντιδράσεις

Με τέσσερις ψήφους ΥΠΕΡ, 2 ΚΑΤΑ και 1 αποχή λήφθηκε η απόφαση για την εκτέλεση του έργου. Συγκεκριμένα ο κ. Κίτσιος Γεώργιος και ο κύριος Μάκκας Απόστολος ψήφισαν ΚΑΤΑ διότι, όπως δήλωσαν στο email που απέστειλαν, δεν τους προσκομίστηκαν οι αναλυτικές καταστάσεις των ημερομισθίων των μηχανημάτων, καθώς και των σημείων εργασίας του καθενός μηχανήματος. Εξάλλου για το λόγο αυτό είχε ομόφωνα αποφασιστεί η αναβολή του θέματος κατά την συνεδρίαση της Ο.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2020. Η κ. Σουλιώτη Χρυσούλα ψήφισε θετικά διότι, όπως δήλωσε στο email που απέστειλε, παρασχέθηκαν από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας οι απαιτούμενες διευκρινήσεις, ενώ η κ. Κουτσιούμπα Ευαγγελία απείχε της ψηφοφορίας.