Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, η 4η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης. Τα θέματα για οποία έλαβαν αποφάσεις τα μέλη της Επιτροπής ήταν συνολικά πέντε (5) και αφορούσαν την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων», την αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Γ΄ δόση 2021, καθώς και την αποδοχή χρηματοδότησης ΚΑΠ έτους 2021 για την Επισκευή και Συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Επίσης αποφάσεις έλαβαν για την παροχή εξουσιοδότησης στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων για εξόφληση τιμολογίων συνολικού ποσού 1.500,00€ και την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του προγράμματος «SManagementPlus».