Από τη σημερινή μαχητική ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΣΥΝΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ για την μετατροπή της Ευρυτανίας σε Βιομηχανική περιοχή εγκατάστασης γιγάντιων ανεμογεννητριών στις κορυφές των βουνών, τεράστιων Φωτοβολταικών στους Βοσκότοπους και υδροηλεκτρικών στα ποτάμια και τα ρέματα.

fb page : Stefanos Stamellos