Οι νέοι χώροι στάθμευσης

Σε μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για θέματα που αφορούν τη βελτίωση της κυκλοφορίας Α.Μ.Ε.Α. στην πόλη του Καρπενησίου προχώρησε ο εν λόγω Δήμος. Με γνώμονα και βασική επιδίωξη τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφοριακής άνεσης και οδικής ασφάλειας έχουν προταθεί τα παρακάτω μέτρα εφαρμογής. Για τα προτεινόμενα μέτρα έχουν ληφθεί υπόψη, τόσο οι αιτήσεις και οι προτάσεις αρμοδίων φορέων και δημοτών, όσο και οι ανάγκες της πόλης για τη βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, την πύκνωση των θέσεων φορτοεκφόρτωσης και των θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ. Υποχρέωση του δήμου είναι να διευκολύνει την κίνηση και μετακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το λόγο αυτό παραχωρεί θέσεις στάθμευσης στα άτομα που αποδεδειγμένα έχουν προβλήματα κινητικότητας.

Οι ρυθμίσεις

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται είναι:1. Να χωροθετηθεί επί της οδού Προυσιωτίσσης 1 κοινόχρηστη θέση Α.Μ.Ε.Α. έναντι της οικίας του κ. Σταμούλη Σεραφείμ, η οποία θα εξυπηρετεί και το σύνολο των ατόμων με ειδικές ανάγκες της περιοχής. Η οδός Προυσιωτίσσης πρόκειται για ένα δρόμο διπλής κατεύθυνσης, οπότε η χωροθέτηση μιας θέσης Α.Μ.Ε.Α. δε δημιουργεί κανένα πρόβλημα στα διερχόμενα οχήματα. 2. Να τοποθετηθεί επί της οδού Γεναδίου 3 πινακίδα Ρ39 με διευκρίνηση (ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ Α.Μ.Ε.Α.).Πιο συγκεκριμένα υπάρχει πρόβλημα κατά την είσοδο έξοδο αμαξιδίου Α.Μ.Ε.Α. από την οικία Σακελλάρη όταν υπάρχει σταθμευμένο όχημα στο σημείο της εισόδου, οπότε και είναι απαραίτητη η απαγόρευση στάθμευσης εκεί. 3. Να χωροθετηθεί 1 κοινόχρηστη θέση στάσης με τοποθέτηση πινακίδας Ρ39(απαγορεύεται η στάθμευση) και διευκρινιστική πινακίδα (στάσης & φορτοεκφόρτωσης οχημάτων). Η οδός Αθανασίου Διάκου πρόκειται για ένα δρόμο μονής κατεύθυνσης, οπότε η χωροθέτηση μιας θέσης στάσης και φορτοεκφόρτωσης δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στα διερχόμενα οχήματα 4. Να χωροθετηθεί 1 κοινόχρηστη θέση στάθμευση Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Αισώπου με τοποθέτηση πινακίδας Ρ71(Χώρος στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.) και 2 κοινόχρηστων θέσεων στάσης με τοποθέτηση πινακίδας Ρ39 (απαγορεύεται η στάθμευση) και διευκρινιστική πινακίδα (στάσης & φορτοεκφόρτωσης οχημάτων).Συγχρόνως οι θέσεις αυτές θα εξυπηρετούν το σύνολο των υπηρεσιών και καταστημάτων στα συγκεκριμένα σημεία ως προς την εξυπηρέτηση πελατών και φορτοεκφόρτωση υλικών. 5.Να χωροθετηθεί επί της οδού Καφαντάρη 1 κοινόχρηστη θέση Α.Μ.Ε.Α., η οποία θα εξυπηρετεί και το σύνολο των ατόμων με ειδικές ανάγκες της περιοχής.